Tegning

af

gårdens grundrids

Udateret tegning af bygningerne.


Bygning mærket '3' i højre side at tegningen viser et atelier. Det formodes at være det atelier som Jean René Gauguin benyttede eller måske endda indrettede. Se omtalen af atelier under 'Syvsoverfest'


De kryds der er sat hen over bygning '3' og dele af '4' og '8' opfatter jeg som værende de bygninger der skal nedrives. Hvornår dette er sket vides ikke